Veiligheid voorop

COVID-19

Er zijn serieuze vragen van cursisten en onze docenten over veiligheid. Daarom hebben wij regelmatig contact met de Rijksoverheid en hebben we het volgende protocol vastgesteld.

Protocol gezondheid en veiligheid

  • Wij hanteren de 1,5 meter regel.
  • Iedere cursist ontvangt eigen glaswerk.
  • Iedere cursist ontvangt een eigen spuugbekertje.
  • Er zijn servetjes om wijnflessen aan te kunnen pakken en door te geven (indien nodig).

Aanvullende maatregelen

* Er mag geen water geserveerd worden in vergaderlocaties. Cursisten mogen meenemen indien gewenst zelf een flesje water meenemen.
* Er mag geen groepsvorming boven 2 personen zijn. Dit betekent dat er maximaal 2 personen naast elkaar mogen zitten die van een huishouden zijn. Drie personen uit een huishouden mogen nu niet meer bij elkaar zitten, dit word als groepsvorming gezien.
* Het is verplicht om bij binnenkomst en vertrek een mondkapje te gebruiken.

Ontsmetten
Iedere cursist en docent ontsmet zijn of haar handen bij binnenkomst.
Op iedere locatie staat hiervoor desinfectiegel klaar.

Gezondheidsverklaring
Iedere cursist en docent ondertekent voorafgaand aan de les de gezondheidsverklaring om te bevestigen geen van onderstaande ziekteverschijnselen te hebben en dat niemand binnen het huishouden in de afgelopen 10 dagen COVID-19 heeft gehad.

  • neusverkoudheid
  • loopneus
  • niezen
  • keelpijn
  • (lichte) hoest
  • koorts (boven 38° C)