Veiligheid voorop

COVID-19

Er zijn serieuze vragen van cursisten en onze docenten over veiligheid. Daarom hebben wij regelmatig contact met de Rijksoverheid en hebben we het volgende protocol vastgesteld.

Protocol gezondheid en veiligheid

 • Cursisten dienen altijd een geldig een coronatoegangsbewijs bij zich te hebben (3G).
 • Er geldt een mondkapjesplicht bij binnenkomst en verplaatsing.
 • We houden 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Iedere cursist ontvangt zijn eigen glaswerk.
 • Iedere cursist ontvangt een eigen spuugbekertje.

Ontsmetten
Iedere cursist en docent ontsmet zijn of haar handen bij binnenkomst.
Op iedere locatie staat hiervoor desinfectiegel klaar.

Gezondheidsverklaring
Iedere cursist en docent ondertekent voorafgaand aan de les de gezondheidsverklaring om te bevestigen geen van onderstaande ziekteverschijnselen te hebben en dat niemand binnen het huishouden in de afgelopen 10 dagen COVID-19 heeft gehad.

 • neusverkoudheid
 • loopneus
 • niezen
 • keelpijn
 • (lichte) hoest
 • koorts (boven 38° C)