info@wijnstudio.nl | Tel: (043) 450 15 22 Nederlands English Facebook  

Nieuw: Nederlandstalig! Advanced cursus info en aanmelding

Een passende Wijncursus Cursusaanbod

Leer combineren Wijn en Spijs info en aanmelding

opleiding professionals "Wine professional" Info en aanmelding

Internationaal Wijnbrevet Online wijncursus Info en aanmelding

Test hier je wijnkennis Doe nu de test!

Port Banyuls aromacirkel Wijn kleur IMG_0026 Barbeito-vaten

WSET level 2 – speciaal programma

WSET level 2 speciaal – presentaties, hoofdstukindeling

 

WSET level 2 English – special program

Level 2 Special – presentations, chapters English

 

Introductie

INTRODUCTIE

 

BASIS wijncursus level 1

BASIS level 1  Algemeen

 

BASIC wine course level 1 English

Basic level 1 Presentations English

 

WSET level 2

WSET level 2 Feedbackformulier

WSET level 2  Wijnlijst, session plans

WSET level 2 Presentaties NL

WSET level 2 Presentations ENG

 

WSET level 3

WSET level 3 Feedbackformulier

WSET level 3 Algemeen

WSET level 3 Presentaties NL

 

WSET level 3 English

WSET level 3 English Presentations

 

Wijn en spijs

Wijn en spijs

 

Pagina’s zonder wachtwoord

AROMAZON / AROMAWHEEL

 

© Copyright Wijnstudio. Alle rechten voorbehouden.
Niets van dit lesmateriaal mag zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar gepubliceerd of vermenigvuldigd worden.
Niets uit de tekst of grafische voorstellingen in dit lesmateriaal mag zonder schriftelijke toestemming van Wijnstudio worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotocopy, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins, hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking. Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan info@wijnstudio.nl

© Copyright Wijnstudio. All rights reserved.
No part of this teaching material may be published or reproduced without written permission from the owner.
No part of the text or graphics in this teaching material may be reproduced and / or made public by printing, photocopy, fax, retyping, storage in an automated database or otherwise, which is applicable to the whole or partial processing, without written permission from Wijnstudio. . Requests for permission or further information should be directed to info@wijnstudio.nl

Haagse Stadswijngaard Sommelierwijnen Madeira Wine Ambassador Sherry Educator VDP Ambassador

De Wijnstudio | Contactpersonen: Jeroen Bronkhorst, Henriëtte Bastiaans | info@wijnstudio.nl | Tel: (043) 450 15 22.