Privacyverklaring

Je kunt deze privacyverklaring downloaden op de homepage van onze website.

De Wijnstudio neemt privacy serieus
We waarderen het vertrouwen dat je in ons stelt door je persoonsgegevens aan ons te verstrekken, we zullen er op een eerlijke manier mee omgaan. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke informatie wij verzamelen, wat we daarmee doen en wat je rechten zijn.

Welke informatie verzamelen wij
De persoonsgegevens die je aan ons verstrekt door middel van het inschrijfformulier voor een cursus en de communicatie met jou, zoals e-mail, worden door ons bewaard.

Hoe bewaren wij je persoonsgegevens
Je persoonsgegevens worden door ons digitaal bewaard op een locatie die niet voor derden toegankelijk is.

Wat doen we met jouw gegevens
We gebruiken jouw persoonsgegevens voor de volgende activiteiten:

 • het bevestigen van een inschrijving
 • het versturen van een factuur
 • het aanvragen van een examen bij WSET
 • het produceren en verzenden van certificaten
 • het beantwoorden van jouw vragen
 • het versturen van een nieuwsbrief
 • overige communicatie met jou door een medewerker of docent van de Wijnstudio

Met wie delen wij je persoonsgegevens
Omwille van een goede communicatie worden je persoonsgegevens en examenresultaat gedeeld met de docenten die je les geven en medewerkers van de Wijnstudio.

Gegevens worden niet gedeeld met derden
Wij zullen nimmer persoonsgegevens verstrekken aan anderen dan hier genoemd, tenzij je daar toestemming voor geeft. We verkopen geen persoonsgegevens.

Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens en communicatie
We bewaren je persoonsgegevens en communicatie gedurende 7 jaar om de volgende redenen:

 • als je je inschrijft voor een volgende cursus hebben we jouw gegevens al.
 • communicatie met jou blijft bewaard zodat we altijd terug kunnen lezen wat we
  besproken en afgesproken hebben.
 • het versturen van een nieuwsbrief. Bij elke nieuwsbrief staat een link waarmee je je af
  kunt melden.

Vertrouwelijkheid van de Wijnstudio
Alle informatie over personen en bedrijven die tijdens de cursus gedeeld wordt, voor zover niet genoemd in deze privacyverklaring, zal door de Wijnstudio niet met derden gedeeld worden.

Vertrouwelijkheid van de cursist
Alle informatie over personen en bedrijven die tijdens de cursus gedeeld wordt, mag niet met derden gedeeld worden.

Inzage in je gegevens en correctie
Je hebt te allen tijde het recht op inzage in de gegevens die wij van jou bewaren.
Indien je je gegevens wilt inzien en/of laten corrigeren is dat altijd mogelijk, stuur daarvoor een mail aan info@wijnstudio.nl.

Verwijderen van gegevens in ons bestand
Als je om welke reden dan ook je persoonsgegevens wilt verwijderen kun je een mail sturen aan: info@wijnstudio.nl. Wij zullen dan direct jouw gegevens uit ons bestand verwijderen.

Gegevens op onze website of social media verwijderen
Wij plaatsen foto’s van cursisten en teksten over de cursus op onze website en op facebook. We zullen er altijd voor zorgen dat dit op een respectvolle manier gebeurt. We plaatsen ook foto’s en teksten die jij, andere cursisten of docenten ons aanleveren. Als je bezwaar maakt tegen een foto of tekst, of je toestemming wilt beëindigen, kun je een mail sturen aan info@wijnstudio.nl. Wij zullen dan direct jouw gegevens verwijderen.

Privacyverklaring speciaal voor bezoekers van onze website

Klikgedrag en bezoekgegevens
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Het IP-adres van je computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wij maken gebruik van Google analytics om onze website te optimaliseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Cookies
Wij gebruiken cookies op de website, zie hiervoor ons cookies beleid.